Sunday, 25 February, 2018

Kretsårsmöte

Kretsårsmöte

februari 12, 2018 Publicerad av Kommentera

Ingen copyrightIngen copyright
Ingen copyrightIngen copyright

Kretskören under ledning av Kattis Koss med komp av Björn Lindberg och Ryan O´Shea
Inte varje gudstjänst prästerna byter psalnummer.
Årsmöteshelg i Bureå
“Vi arbetar i Guds rike och kan göra mycket genom verksamhet och strategi,
men vi får inte glömma bort bönen och att det är Gud som ger växten.”
Detta tänkvärda citat inledde Bureå EFS årsmöte i lördags. Föreningens
predikant Joel Wadström höll en kort andakt och påminde om vikten av att
ta tid till bön, att all verksamhet i en kristen förening byggs upp av bön och
vårt förhållande till Gud som uppmanat oss att bedja.
Bureå EFS har 75 medlemmar. Under året har en medlem avlidit. Under ännu
ett år har verksamheten omfattat gudstjänster, våffelluncher, bibelstudiegrupper
och sångstunder på servicehusen. Föreningens scoutverksamhet var under
vårterminen förlagd till Bureå och under höstterminen till Ö. Falmark i samarbete
med scoutarbetet där. Två scoutpatruller deltog i somras på EFS stora patrullriks
i Mossebo i Småland. Sommareens ekumeniska tältmöten i hembygdsparken
är oftast en höjdpunkt, så också under det gångna året.
Föreningens ordförande är Astrid Sjöström. Budgeten för det kommande verk-
samhetsåret omfattar 552.000 kr. Söndagens gudstjänst i kyrkan berikades med
körsång av den för dagen tillsatta “kretskören”, ett 30-tal sångare från för-
samlingens tre EFS-föreningar. De sjöng under ledning av Kattis Koss med
Björn Lindberg vid pianot och Ryan O’Shea vid trummorna. Predikan hölls av
komminister Markus Ahlstrand med hjälp av dockan Vera. Helgens välbesökta
samlingar avslutades med servering i församlingsgården.
Anna-Greta Wallgren