Tuesday, 21 August, 2018

Tältmöten 2018

Tältmöten 2018

augusti 9, 2018 Publicerad av Kommentera
Tältmöten även i år!
Är det nån mer än jag som varje år längtar till sommarens tältmöten i Bureå?
Ja, jag tror faktiskt att det är flera som längtar med tanke på alla som kommer från
när och fjärran. Bara att vara med och resas det stora tältet visar på intresse och
villighet. Och sen de välbesökta gudstjänsterna!
Nostalgi? Javisst, men också en genuin glädje över att få träffas, sjunga tillsammans
och lyssna till Gudsordet som förenar oss alla. Nytt för i år var att ge alla barn
en intressant dag i hembygdsparken. Helena Marksén “höll i trådarna” och
engagerade barnen i en 7-kamp. Efter ett mellanmål med korv och bröd fortsatte
samlingen med dramagudstjänst i tältet. Vid tre tillfällen har kyrkoherde Mats
Lindberg medverkat med predikan under temat “Kom du helige Ande” och förklarat
för oss att Anden är en naturlig hjälpare i vårt vardagsliv, att Anden hjälper oss
att leva i Jesu efterföljelse.
På fredagskvällen svarade Anna Ekman från Robertsfors för sången tillsammans
med musiker på bas och gitarr. Sångarglädjen på lördagskvällen var inget att ta
misste på när tältet fylldes av tonerna från gamla läsarsånger anförda av musiker
från pingstkyrkan i Skellefteå. Bibelsamtal och barnsamlingar har också varit väl-
besökta. Tack vare det härliga sommarvädret har serveringen kunnat hållas ute i
hembygdsparken.Kollekter och serveringsintäkter delas lika mellan de tre
arrangörerna. EFS sänder pengarna till Barn i alla länder, pingstförsamlingen stöder skolhem och bostäder
till romer i Rumänien och kyrkan stöder Sv. kyrkans diakonala arbete.
Anna-Greta Wallgren