Tuesday, 13 November, 2018

Inspirationsdag med Leif Holm

Inspirationsdag med Leif Holm

oktober 17, 2018 Publicerad av Kommentera
Inspirationsdag på EFS i Bureå.
Regelbunden verksamhet ger trygghet och kontinuitet. De flesta kristna aktiviteter
präglas av detta. Men alltid finns det något vi kan bli bättre på! I lördags hölls en
inspirationsdag på EFS i Bureå då vi peppades att nå lite längre utanför de
invanda ramarna. Inspiratör var utvecklingskonsulent Leif Holm från Umeå. Hans
uppgift är att i Västerbotten besöka de olika EFS-föreningarna och uppmuntra
till nya initiativ. Hälften av sin tid ger han åt en prästtjänst i Umeå. Huvudpoängen
i hans budskap var att vi aldrig får glömma att Jesus är vår förebild, han tog sig
an de utstötta, ensamma och de mest behövande, honom ska vi likna! Dessutom
ville Leif understryka värdet av varandras gemenskap, ingen ensam är stark,
vi behöver varandra och varandras uppmuntran. Varför inte en välkomande kopp
kaffe när man kommer till kyrkan? sa Leif,
Efter dagens seminarium intogs en god middag varpå en kvällsgudstjänst följde.
Leif Holm avrundade dagen med filmklipp från studiematerialet Alpha, ett
kursmaterial som är välkänt över stora delar av kristenheten, en grundkurs
i kristen tro. För sången svarade Ernst Berglund, Bodan. Pianist och mötes-
ledare var Christin Östlund.
Anna-Greta Wallgren
Ingen copyrightIngen copyright