Sunday, 19 January, 2020

Missionsgudstjänst

Missionsgudstjänst

januari 14, 2020 Publicerad av Kommentera

Nya missionsinitiativ visar på en livaktig rörelse!

Söndagens missionsgudstjänst på EFS i Bureå visade verkligen på visioner för

nya initiativ. Kvällens gäst var ungdomspastor Johan Lundgren från EFS i

Skellefteå.Han visade bilder och berättade från en resa till Armenien som han gjort

tillsammans med bl.a. flera unga vuxna från Skellefteå. Resans mål var att upp-

muntra unga kristna i Armenien. Resenärerna hjälpte till med bibelundervisning,

med städning och annat praktiskt arbete. De fick  också på nära håll se hur

kommunismen satt djupa spår i landet, både kulturellt och ekonomiskt. Detta land

som en gång i tiden var det första att kallas ett kristet land, men som nu efter
folkmordet 1915 ännu inte återfått sin forna identitet.Denna resa var ett första

försök för EFS att vidga sitt missionsengagemang till Armenien.

Under gudstjänsten fick vi också ta del av EFS nyligen etablerade verksamhet

i ett annat Mellanösternland, nämligen Irak och staden Mosul. Där befolkningen

förr bestod av 40 % kristna fanns nu endast 5 % kristna kvar efter IS härjningar.

Där har EFS representanter etablerat kontakt med den ortodoxa kyrkans

präster och uttryckt vilja till samarbete. Ett av EFS “gamla” missionsländer,

Tanzania, hade också till denna missionsgudstjänst skickat mailhälsning

genom missionär Ulf Ekängen som besökt Bureå vid några tillfällen.

Den mycket intressanta gudstjänsten inramades av sång av Erika Larsson

som sjöng finstämt till eget pianoackompanjemang. Kollekt upptogs via

offergång. Mötesledare var Stig-Lennart Jonsson.

Anna-Greta Wallgren

Ingen copyrightIngen copyright