Wednesday, 1 April, 2020

Coronaviruset

Coronaviruset

mars 18, 2020 Publicerad av Kommentera

Coronavirusets framfart begränsar vår verksamhet till viss del. Folkhälsomyndigheten uppmanar personer över 70 år att begränsa sina kontakter med andra människor så långt som möjligt. Viktigast är att man stannar hemma om man är sjuk.  Efter samråd i styrelsen och med kyrkoherde Robert Koss har vi enats om följande.

  • Våra gudstjänster fortsätter som vanligt i Församlingsgården men utan servering.
  • Bibelstudiegrupper i hemmen ställs in.
  • Våffellunchen i april ställs in.

När vi samlas tar vi inte varandra i hand och vi kan sätta oss med ett större avstånd mellan oss än vanligt. Tvätta händerna före och efter gudstjänstbesöket. Håll dig uppdaterad genom att besöka krisinformation.se.
Hälsningar från Bureå EFS styrelse.